Foreningens idégrundlag og målsætning er bl.a.:

At fremme erhvervslivet inden for håndværk, handel, industri og liberale erhverv i Faxe kommune.
At virke for forståelse hos de offentlige myndigheder og samfundet i øvrigt for erhvervslivets problemer.
At støtte unge under uddannelse med tilknytning til foreningens medlemmer ved legater fra renterne af jubilæumsfonden.

Opfyldelsen af ovennævnte sker bl.a. ved et frugtbart samarbejde med kommune, lokale myndigheder samt lokale medier.

Faxe Erhvervsforening har gennem årene taget en række initiativer til gavn for byen og egnen. Bl.a. kan nævnes oprettelsen af en bank i Faxe så langt tilbage som i 1898. Senere gik foreningen i spidsen for at bygge Faxe Vandrerhjem.

Året igennem afholdes aktiviteter af forskellig art. Der udføres en synlig markedsføring og foretages en blomsterudsmykning af byen.

Der gøres et stort stykke arbejde for at fastholde de lokale kunder og tiltrække nye fra oplandet

Del siden