Har du lysten til at støtte forskellige events, Crazy night, Halloween, Julebelysning og en masse andre spændende og sjove aktiviteter så meld dig ind i Faxe Erhvervsforening.


I foreningen afholdes der udover de mange aktiviteter rundt om i midtbyen også

Torskegilde, virksomhedsbesøg, Kick off møde mm.

Medlemmerne er kontingentmæssigt opdelt i 6 grupper, nemlig private, håndværkere, liberale, A, B og C butikker

Kontingentsatserne vist skematisk er alle pr. kvartal undtagen håndværkere og private, som opkræves årligt.
Private er vist incl. moms. Alle andre er vist eksl. moms..

Kvartalsvis kontingent opkræves i januar, april, juli og oktober.
Årligt kontingent opkræves i april

Kontingenterne reguleres med 3% årligt rundet op til hele tal, som vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 2015 og med ikrafttrædelse 1. april 2016.

Privat medlem

Årligt
Kr. 300,-

A-Butik

Kvartalsvis + moms
Kr. 2.410,-

Håndværker

Årligt
Kr. 1.000,- + moms

B-Butik

Kvartalsvis + moms
Kr. 1.600,-

Liberal

Kvartalsvis
Kr. 900,- + moms

C-Butik

Kvartalsvis + moms
Kr. 1.000,-

Har du lyst til at være en del af fællesskabet så send dit:

Navn Firmanavn Adresse Tlf. nr. Mailadresse.

Til  ib.elberg51@gmail.com

(Formand Ib Elberg)